WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'image de la femme japonaise dans le cinéma de Miyazaki

( Télécharger le fichier original )
par Joanna PHILIPOT
Université de Nice Sophia Antipolis - Master 1 Information et Communication 2011
  

précédent sommaire

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXES

Fiches techniques

Nausicaä de la vallée du vent

Titre :

Kaze no Tani ni Naushika
(Nausicaä de la Vallée du Vent)

Année de création

1984

Oeuvre originale, scénario, réalisation,
mise en scène, character design :

Hayao Miyazaki

Producteur du projet :

Toru Hara

Producteur exécutif :

Isao Takahata

Production :

Yasuyoshi Tokuma, Michitaka Kondo

Directeur de l'animation :

Kazuo Komatsubara

Direction artistique, décors :

Mitsuki Nakamura

Musique originale, composition :

Joe Hisaishi

Directeur du son

Shigemaru Shiba

Le Château dans le ciel

Titre :

Tenku no shiro Ryaputa a.k.a Laputa
(Castle in the sky / Le château dans le ciel)

Année de création

1986

Oeuvre originale, scénario, réalisation,
mise en scène, character design :

Hayao Miyazaki

Producteur du projet :

Yasuyoshi Tokuma

Producteur exécutif :

Isao Takahata

Production :

Tokuma Shoten

Planning :

Tatsumi Yamashita, Hideo Ogata

Directeur de l'animation :

Yoshinori Kanada

Direction artistique, décors :

Toshiro Nozaki, Nizo Yamamoto

Couleurs :

Michiyo Yasuda

Musique originale, composition et arrangements des génériques :

Joe Hisaishi

Chanson du générique "Kimi wo Nosete" (Carrying You):

Paroles de Hayao Miyazaki
Composé par Joe Hisaishi
Chanté par Azumi Inoue

Son :

Shigearu Shiba

Effets spéciaux :

Gou Abe, Shinji Teraoka

Mon Voisin Totoro

Titre :

Tonari no totoro
( Mon voisin Totoro )

Année de création

1987

Oeuvre originale, scénario, réalisation

Hayao Miyazaki

Producteur du projet :

Yasuyoshi Tokuma

Planification :

Tatsumi yamashita, Hideo Ogata

Directeur artistique, décors :

Kazuo Oga

Directeur de l'animation :

Yashiharu Sato

Animateurs clés :

Tsukasa Tannai, Shinji Otsuka, Masako Shinohara, Masaaki Endo, Toshio Kawaguchi, Makoto Tanaka, Yoshinori Kanada, Katsuya Kondo, Makiko Futaki, Hiroomi Yamakawa, Hideko Tagawa

Chef coloriste :

Michiyo Yasuda

Prises de vue :

Hisao Shirai

Musique originale, composition et arrangement des génériques :

Joe Hisaishi

Paroles originales :

Rieko Nakagawa

Responsable de production :

Eiko Tanaka

Chargé de production :

Hirokatsu Kihara, Toshiyuki Kawabata

Producteur exécutif :

Toru Hara

Kiki la petite sorcière

Titre :

Majo no Takkyubin
(Kiki's delivery service / Kiki, la petite sorcière)

Année de création :

1989

Oeuvre originale :

Eiko Kadono

Scénario, réalisation

Hayao Miyazaki

Directeur artistique :

Hiroshi Ono

Décors :

Kazuo Oga ,Satoshi Kuroda, Kazufiro Kinoshita, Kiyomi Ota, Kyoko Naganawa, Yoko Nagashima, Kazuo Ebisawa, Yutaka Ito, Kiyoko Kanno, Hidetoshi Kaneko, Midori Chiba, Ken Tokushige, Yuko Matsuura, Yuji Ikehata, Studio Fuga (Tushiharu Mizutani, Kenji Kahiyama, Miyuki Kudo, Kumiko Ono)

Directeurs de l'animation :

Shinji Otsuka, Katsuya Kondo, Yoshifumi Kondo

Animateurs clefs :

Yoshinori Kanada, Makiko Futaki, Masako Shinohara, Masaaki Endo, Toshio Kawaguchi, Atsuko Otani, Megumi Kagawa, Atsuko Fukushima, Toshiyuki Inoue, Noriko Moritomo, Koji Morimoto, Yoshiharu Sato, Natsuyo Yasuda, Sachiko Sugino, Hiroshi Watanabe, Hiroomi Yamakawa, Yoshiyuki Hane, Chie Uratani, Masahito Sekino, Toshiya Niidome, Akiko Hasegawa

Chef coloriste :

Michiyo Yasuda

Photographie :

Juro Sugimura

Directeur audio :

Naoko Asari

Directeur des effets sonores :

Kazutoshi Sato

Mise en scène musicale :

Isao Takahata

Musique :

Joe Hisaishi

Producteur exécutif :

Yasuyoshi Tokuma, Mikihiko Tsuzuki, Morihisa Takagi

Producteur :

Hayao Miyazaki

Responsable de production :

Eiko Tanaka

Porco Rosso

Titre

Kurenai no Buta (Porco Rosso)

Année de création :

1992

Oeuvre originale, scénario, réalisation :

Hayao Miyazaki

Producteur du projet :

Yasuyoshi Tokuma

Producteur exécutif :

Toshio Suzuki

Directeur artistique, décors :

Katsu Hisamura

Directeur de l'animation :

Masashi Andô

Montage :

Takeshi Seyama

Photographie :

Atsushi Okui

Effets spéciaux :

K.Tanifuji, T.Hasizume, T.amai

Musique originale, composition et arrangements des génériques :

Joe Hisaishi

Paroles originales (chanson du générique) :

Tokiko Kato

Son :

Naoko Asari

Porco Rosso :

Jean Reno

Fio Piccolo :

Adèle Carasso

Gina :

Sophie Deschaumes

Curtis :

Jean-Luc Reichman

Paolo Piccolo :

Gérard Hernandez

Feralin :

Eric Dufay

Mama Aiuto :

Jean-Pierre Carosso

Boss A et Boss F :

Julien Kramer

Princesse Mononoké

Titre

Mononoke Hime
(Princesse Mononoke/Princess Mononoke)

Année de création

1997

Oeuvre originale, scénario, réalisation

Hayao Miyazaki

Directeurs de l'animation

Masashi Ando, Kitaro Kosaka, Yoshifumi Kondo

Animateurs clés

Shinji Otsuka, Masako Shinohara, Noriko Moritomo, Megumi Kagawa, Kenichi Konishi, Masaaki Endo, Hiroshi Shimizu, Tsutomu Awada, HIroko Minowa, Michio Mihara, Atsuko Otani, Takeshi Inamura, Hideaki Yoshio, Makiko Futaki, Kenichi Yamada, Shinsaku Sasaki, Eiji Yamamori, Kenichi Yoshida, Masaru Matsuse, Ikuo Kuwana, Mariko Matsuo, Toshio Kawaguchi, Takehiro Noda, Sachiko Sugino, Katsuya Kondo, Yoshinori Kanada

Chef coloriste

Michiyo Yasuda

Montage

Takeshi Seyama

Photographie

Atsushi Okui

Directeur audio

Kazuhiro Wakabayashi

Directeur des effets sonores

Muchihiro Ito

Musique

Joe Hisaishi

Paroles originales des chansons

Hayao Miyazaki

Producteur exécutif

Yasuyoshi Tokuma

Producteur

Toshio Suzuki

Responsable de production

Toshiyuki Kawabata

Le Voyage de Chihiro

Titre

Sen to Chihiro no Kamikakushi
(Spirited Away, Le Voyage de Chihiro)

Littéralement, on peut traduire par "L'étrange disparition de Sen et Chihiro" ou en anglais "The Spiriting Away of Sen and Chihiro".

Année de création

2001

Oeuvre originale, scénario, script, planning et réalisation :

Hayao Miyazaki

Directeur artistique :

Yôji Takeshige

Directeurs de l'animation :

Masashi Ando, Kitaro Kosaka, Megumi Kagawa

Animateurs-clés (entres autres) :

Matsuo, Tamura, Hiromasa

Directeur technique :

Takeshi Inamura

Directeur d'animation en infographie :

Mitsunori Kataama

Photographie :

Atsushi Okui

Directeur audio :

Kazuhiro Hayashi

Musique :

Joe Hisaishi

Chanson de fin :

Yumi Kimura

Producteur exécutif :

Yasuyoshi Tokuma

Producteur :

Toshio Suzuki

Production :

Tokuma Shoten, Studio Ghibli, Réseau NTV, Dentsû, Tohoku Shinsha, Mitsubishi Shôji, Disne

Le Château ambulant

Titre :

Hauru no Ugoku Shiro
(Howl's Moving Castle)
(Le château ambulant)

Année de création :

2004

Scénario, mise en scène, réalisation :

Hayao Miyazaki

Histoire originale :

Howl's Moving Castle de Diana Wynne Jones

Directeurs de l'animation :

Akihiro Yamashita, Takeshi Inamura, Kitaro Kosaka

Directeur de l'animation numérique :

Yozi Takeshige, Noboru Yoshida

Chef coloriste :

Michiyo Yasuda

Effets sonores:

Toru Noguchi

Directeur audio :

Kazuhiro Hayashi

Camera :

Atsushi Okoui

Musique :

Joe Hisaishi

Thème chanté

Composé par Yumi Kimura et
Interprété par Chieko Baisho

Production :

Toho Company, Les Studios Ghibli, Tokuma Shoten, 
NTV, Dentsu

Producteur exécutif :

Toshio Suzuki

Ponyo sur la falaise

Titre

Gake no Ue no Ponyo 
(Ponyo on the Cliff by the Sea)
(Ponyo sur la falaise)

Année de création :

2008

Réalisation :

Hayao Miyazaki

Storyboards :

Hayao Miyazaki

Scénario :

Hayao Miyazaki

Directeur de l'animation :

Katsuya Kondô

Directeur artistique :

Noboru Yoshida

Chef coloriste :

Michiyo Yasuda

Imagerie numérique :

Atsushi Okui

Montage :

Takeshi Seyama

Musique :

Joe Hisaishi

Chanson "Mother Sea" :

Paroles : Wakako Kaku et Hayao Miyazaki, 
Musique, composition et arrangement : Joe Hisaishi,
Interprétation : Masako Hayashi

Chanson "Ponyo on the Cliff by the sea" :

Paroles : Katsuya Kondo et Hayao Miyazaki, 
Musique, composition et arrangement : Joe Hisaishi,
Interprétation : Fujioka Fujimaki et Nozomi Ohashi

Ingénieur du son :

Shuji Inoue

Effets sonores :

Koji Kasamatsu

Producteur exécutif :

Koji hoshino

Producteurs associés :

Seiji Okuda, Ryoichi Fukuyama, Naoya Fujimaku

Production :

Toshio Suzuki / Studio Ghibli

précédent sommaire


Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energyLa Quadrature du Net