WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le fédéralisme communal en Principauté d'Andorre

( Télécharger le fichier original )
par Pierre LAFFONT
Institut d'Etudes Politiques de Toulouse - Diplôme de l'IEP de Toulouse 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Agraïments

En primer lloc, dessitjo agraïr a en Didier Maus, Membre i President del Tribunal Constitucional del Principat d'Andorra, qui m'a permés, per la seva atencio i disponibilitat, poder estudiar un territori pirinenc que m 'és tant familiar.El treball que m 'ha donat m 'ha permés, és veritat, precisar una mica més els meus coneixements sobre el dret pùblic andorrà i la seva analisi politica i juridica. Per fi, el fet que ha confiat en mi durant aquest estudi em conforta amb la idea que, amb interés per a una problemàtica territorial i el coneixement de sa cultura (lingüistica i politica), un treball interessant pot surgit de recerques riques en peculiaritats.

Per la seva disponibilitat, atencio i ajuda, dessitjo antentament agraïr persones qui van estar a prop de mi durant les meves recerques: Meritxell Martin, responsable del Centre de l'Institut d'Estudis Andorrans de Tolosa de Llenguadoc, per sa la seva orientacio bibliogràfica; Pere Pastor Vilanova, Batlle d'Andorra, per la seva tesi doctoral « Contribution au droit public andorran » i disponibilitat durant una llarga entrevista; Antoni Pol i Solé, arquitecte andorrà i responsable de la Societat andorrana de Ciències, per la seva acollida i aportacio bibliogràfica; i per fi Claire Conte, encarregada de classes a l'Institut d'Estudis Politics de Toulouse, sense qui le meva trobada amb en Didier Maus no hauria sigut possible.

Per la seva disponibilitat i consells d'orientacio durant entrevistes, agraïeixo Albert Pintat, M.I. Cap de Govern; Joan Gabriel i Estany, M.I. Sindic General; Enric Casadevall Medreno, Consol Major de Canillo; Josep Pintat Forné, Consol Major de Sant Julià de Loria; i Pascal Escande, director de Gabinet del Representant personal del Co-Princep francès.

Per acabar, dessitjo fer part del meu reconeixement al servei del Secretaria General del Tribunal Constitucional d'Andorra, i precisament Meritxell Tomàs Baldrich, Secretària general, per la seva acollida i disponibilitat durant les meves visites d'estudi al Principat.

Moltes gràcies a tots els autours que citaré en aquest estudi, que m 'han permés poder precisar i conèixer un domini peculiar del dret pùblic i de la ciència politica.

De manera general, gràcies també al Poble d'Andorra per la seva historia que mereix un enfocament particuliar.

Avertissement : L'IEP de Toulouse n'entend donner aucune approbation, ni improbation dans les mémoires de recherche. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

SOMMAIRE

Introduction générale...

... 8

I. Avant-propos introductif...

...8

II. Introduction analythique...

...18

 

Première partie: Une développement politico-institutionnel empirique: de 1419 à 1978...

...27

Chapitre1. De 1419 à 1866: Le Conseil de la Terre: une réalité fédéral?...

...27

Chapitre 2. Vers une rupture institutionnelle avec le mode féodal de gouvernement?...

. ..36

Partie 2. En marche vers la redéfinition des rapports fédéraux: de 1978 à 1993...

...47

Chapitre 1. Vers l'émergence d'un niveau fédéral pertinent?... . . .47

Chapitre 2. La question de la fédération traditionnelle héritée du passée juridique andorran dans le processus de réforme... . . .55

Partie 3. L'ère de la redéfinition des rapports: la situation post-constitutionnelle... ...65

Chapitre 1. Renforcement de l'échelon national: « l'inversion des règles

du jeu »... ...66

Chapitre 2. Une persistance de « l'ancien régime » : une fédération qui ne veut pas dire son nom?... ...75

Conclusion générale... . ..85

précédent sommaire suivant


Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo